GA 206

GA 206 er en stor dobbelgarasje med bruttoareal rett under «50 m2 grensen»*. Inntrukket port og gangdør i frontpartiet, som gir et praktisk overbygg.

  • Saltak (27°) med gode tilpasningsmuligheter for loft (A-takstol motavtalt pristillegg). 
  • Kan også leveres med snudd møneretning (gavli front av garasjen).

* 50 m2 bruttoareal (BTA) er «maksimumsgrensen» uten brannsikringskrav mot bygning som ligger nærmere enn 8 meter, og evt. plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrense. Frittliggende garasje inntil 70 m2 og én etasje kan behandles som meldepliktig tiltak («forenklet byggemelding»).

Nøkkeldata

Bebygd areal: 54,6 kvm

Bruksareal: 46,6 kvm

Bruttoareal: 50,2 kvm

Største lengde: 7,5 m

Største bredde: 7,2 m

Mønehøyde: 4,7 m

Type: DOBBEL

Tak: Saltak

Nøkkeldata

Bebygd areal:

54,6 kvm

Bruksareal:

46,6 kvm

Bruttoareal:

50,2 kvm

Største lengde:

7,5 m

Største bredde:

7,2 m

Mønehøyde:

4,7 m

Type:

DOBBEL

Tak:

Saltak

Plantegning

Strekfasader

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK17

Last ned