GA 206

GA 206 er en stor dobbelgarasje med bruttoareal rett under «50 m2 grensen»*. Inntrukket port og gangdør i frontpartiet, som gir et praktisk overbygg.

  • Saltak (27°) med gode tilpasningsmuligheter for loft (A-takstol motavtalt pristillegg). 
  • Kan også leveres med snudd møneretning (gavli front av garasjen).

* 50 m2 bruttoareal (BTA) er «maksimumsgrensen» uten brannsikringskrav mot bygning som ligger nærmere enn 8 meter, og evt. plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrense. Frittliggende garasje inntil 70 m2 og én etasje kan behandles som meldepliktig tiltak («forenklet byggemelding»).

Nøkkeldata

BYA 54,6 kvm

BRA 46,6 kvm

BTA 50,2 kvm

Største lengde 7,5 m

Største bredde 7,2 m

Mønehøyde 4,7 m

DOBBEL

Saltak

NOK 152.000

Plantegning

Strekfasader

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK 17

Last ned

GARASJE Byggesettpris 2020 1 Landet

Last ned