GA 405

GA 405 er den optimale «alt-i-ett» løsningen: Stor enkelgarasje med bod, carport og hobbyrom pluss et ikke måleverdig loft (32 m2 gulvflate). Og alt på et bruttoareal innenfor «50 m2 grensen»*. Saltak (28°).

Nøkkeldata

Bebygd areal: 69,3 kvm

Bruksareal: 40,2 kvm

Bruttoareal: 44,7 kvm

Største lengde: 8,4 m

Største bredde: 8,2 m

Mønehøyde: 5,2 m

Type: DOBBEL

Tak: Saltak

Nøkkeldata

Bebygd areal:

69,3 kvm

Bruksareal:

40,2 kvm

Bruttoareal:

44,7 kvm

Største lengde:

8,4 m

Største bredde:

8,2 m

Mønehøyde:

5,2 m

Type:

DOBBEL

Tak:

Saltak

Plantegning

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK17

Last ned