GA 405

GA 405 er den optimale «alt-i-ett» løsningen: Stor enkelgarasje med bod, carport og hobbyrom pluss et ikke måleverdig loft (32 m2 gulvflate). Og alt på et bruttoareal innenfor «50 m2 grensen»*. Saltak (28°).

Nøkkeldata

Bebygd areal:

BYA 69,3 kvm

Bruksareal:

BRA 40,2 kvm

Bruttoareal:

BTA 44,7 kvm

Største lengde:

8,4 m

Største bredde:

8,2 m

Mønehøyde:

5,2 m

Type:

DOBBEL

Tak:

Saltak

Pris:

NOK 354.000

Plantegning

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK17

Last ned