Hva er egentlig greia med reguleringsplaner?

Enten det er snakk om å bygge boliger, næringseiendom, hytter eller garasje, blir temaet reguleringsplan som regel aktuelt. Det skyldes det enkle faktum at en reguleringsplan er en bindende plan for arealbruk og bebyggelse innenfor et bestemt område.

For deg som går med en husdrøm i magen, er det spesielt nyttig å vite at reguleringsplanen inneholder et sett med bestemmelser som kan ha konsekvenser for hvilken bolig du kan bygge. Vi snakker om de såkalte reguleringsbestemmelsene, som blant annet gir deg informasjon om:

  • Hvor mye du kan bebygge tomten (utnyttelsesgrad) 
  • Hvor høyt du kan bygge
  • Hva slags type bolig som kan føres opp
  • Forhold knyttet til avkjørsler fra offentlig vei
Det er med andre ord ikke sikkert at du kan bygge så stort hus som du hadde tenkt deg, eller at huset du har blinket deg ut er litt høyere enn tillatt høyde fastsatt i bestemmelsene. Dermed kan det hende du må gjøre endringer på huset eller tomten for å komme i mål. Reguleringsbestemmelsene er juridisk bindende.
For deg som er på tomtejakt er det dessuten nyttig å se på den andre delen av reguleringsplanen, nemlig det fargekodede kartet som forteller hvilket areal- eller reguleringsformål de ulike områdene i planen er avsatt til. Innenfor ett område kan det nemlig være avsatt areal til ulike typer bruk og bebyggelse, eksempelvis næring, boliger, grøntområder osv.  Det gir naturlig nok føringer for hvor du faktisk kan bygge bolig og ikke.

Vær også obs på områder som er satt av til LNF (landbruks-, natur og friluftsområder). Disse er underlagt et spesielt vern og det er i utgangspunktet ikke tillatt med annen bygging eller aktivitet enn den som har tilknytning til tradisjonell landbruksvirksomhet.

Kommunen har ansvaret
Initiativet eller forslaget til en reguleringsplan kan både komme fra både næringsaktører, organisasjoner privatpersoner eller kommunen. Det er imidlertid alltid kommunen som har ansvaret for å utarbeide og vedta selve planen.
 
Det finnes både detalj- og områdereguleringer. Førstnevnte gjelder mindre områder eller enkelttiltak mens sistnevnte som regel lages for å styre utviklingen i større områder. Som regel følges områdereguleringen opp med detaljreguleringer. Det er særlig detaljreguleringer som foreslås av andre enn kommunen selv.
 
Vær også klar over at ikke alle områder er regulerte – de kalles for uregulerte områder. Ønsker du å bygge hus i et uregulert område skal du være klar over at du kan stå overfor en potensielt lang og krevende reguleringsprosess før du kan stikke spaden i jorda.
Vi hjelper gjerne
Har du spørsmål om reguleringsplaner eller er usikker på hva det betyr for deg? Da skal du vite at din HIBA-huskonsulent sitter med god kompetanse og erfaring på akkurat dette.

Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg gjerne med å besvare de spørsmålene du måtte ha. Velger du å bygge med oss er vi selvsagt også behjelpelig i den videre søknadsprosessen til kommunen.
Kontakt oss