Ferdighus og arkitekttegnet hus har begge sine styrker - hvilken passer deg best?

Når du står på startstreken og skal bygge nytt hus, har du to hovedalternativer: et ferdighus eller et arkitekttegnet hus.

Ferdighus kommer i mange varianter, og kan, til tross for navnet, i stor grad tilpasses individuelle ønsker. Arkitekttegnede hus benyttes der en krevende tomt gjør det nødvendig med spesialtilpassede løsninger eller hvis man ikke finner et ferdighus som har de løsningene eller det uttrykket man er på jakt etter. Les videre for å finne ut hva som er rett for deg.

Ferdighus

Et ferdighus er, litt som navnet antyder, et hus som er helt eller delvis ferdig utformet. Begrepene ferdighus, typehus og kataloghus brukes ofte om hverandre, og felles for de tre er at huset bygges uten at du som kunde selv må designe huset fra bunnen av. Fordelene er mange - huset er rimeligere å bygge, løsningene svært gjennomtenkte, og prosessen fra start til slutt tar betydelig kortere tid enn om du skal starte med helt blanke ark. 

 

Å velge ferdighus går imidlertid ikke på bekostning av estetikk, kvalitet eller funksjon - du vil kunne finne et bredt utvalg av flotte og varierte hus. Hos HIBA Hus kan du blant annet velge mellom stilene funkishus, herskapelig og tradisjonelt. Det virker kanskje litt banalt å påpeke, men det er viktig å huske på at ferdighus også er tegnet av en arkitekt. Husene er gjennomtenkt, og her er det tatt hensyn til både det praktiske og det estetiske. Når det er sagt, har du fortsatt handlingsrom til å tilpasse og utforme ferdighuset etter dine ønsker og behov - rammene for et ferdighus er ikke fast bestemt. 

 

Dersom du imidlertid ønsker å detaljplanlegge ditt nye hus ned til minste detalj, helt uten begrensninger, er arkitekttegnede hus en bedre løsning. Selv om du har stor valgfrihet når du velger et ferdighus, finnes det likevel noen begrensninger. På visse tomter vil det også være krevende å bygge et ferdighus på grunn av faktorer som terrengforhold eller størrelse. Dette kan gjøre at det blir behov for skreddersydde løsninger.

Arkitekttegnet hus

Igjen ligger definisjonen i navnet - et arkitekttegnet hus er et hus som er blitt tegnet av en arkitekt basert på en konkret bestilling fra deg. Du jobber da sammen med arkitekten for å designe et hus som reflekterer din personlige visjon, og oppfyller dine behov, fra kjeller til loft. Dette medfører naturligvis en betydelig kostnadsøkning ettersom du må betale arkitekten for arbeidet, men også fordi unike løsninger som oftest koster mer å bygge. 

 

Arkitekttegnede hus passer nok best for dem som med stor betalingsvilje, som ønsker å utforme huset ned til den minste detalj. Arkitekttegnede hus krever også stor delaktighet fra kundens - altså din - side, mens ferdighus overlater mye av det tidkrevende arbeidet til leverandøren. For enkelte vil imidlertid et arkitekttegnet hus være eneste løsning på grunn av krevende tomteforhold eller spesielle krav i reguleringsplanen som ferdighusene ikke kan imøtekomme. 

 

Husk at arkitekttegnede hus dessverre ikke betyr fullstendig kreativ frihet. Arkitekten må fortsatt forholde seg til eventuelle føringer i reguleringsplanen med tanke på bygningsstil, størrelse og høyde, og det kan også være at tomten setter begrensninger for hva det er mulig å bygge.

En mellomting?

Dersom du ønsker stor grad av innflytelse på prosjektet, men ikke vil investere tiden og pengene et arkitekttegnet hus krever, er det et godt alternativ å ha et ferdighus som utgangspunkt. Hos HIBA Hus kan du bruke husene våre som inspirasjon, og jobbe med en arkitekt for å gjøre huset perfekt for deg. Da kan du dra nytte av flere standardløsninger, som er både enklere og rimeligere å forholde seg til, men likevel lar deg sette et personlig preg på ditt nye hjem.

Hva bør du tenke på når du velger drømmehuset?

Det viktigste er uten tvil å tenke godt gjennom hva som er akkurat dine behov. Og dette gjelder ikke bare behovene og ønskene du har i dag, men også de du ser for deg å kunne ha om 10 eller 20 år. Dette er et hjem dere skal kunne bo i lenge, så tenk nøye gjennom hvordan du og familien din, og kanskje en større familie enn den du har i dag, ønsker å utnytte og leve i huset.