Vi hjelper deg fra A til Å

Helt fra starten, hvor vi møter deg med fagfolk – huskonsulent eller byggmester – er vi opptatt av at du skal kunne føle deg trygg. Du skal få det helt slik du vil ha det.

Tomten

Vi kan være med deg på tomtebefaring.

 • Her vurderer vi sol- og vindforhold, utsikt, atkomst og plassering av huset
 • Vi kan sammen finne en hustype som passer til tomten din

Tegninger

 • HIBA HUS har eget arkitektkontor som kan tilpasse huset slik at du får et hjem hele familien vil ha glede av i generasjoner

Prosjektering

 • HIBA HUS utarbeider både søknads- og arbeidstegninger, samt foretar nødvendige tekniske beregninger for hvert enkelt kundeprosjekt

Kontrakt

 • På kontraktsmøtet går vi gjennom tegninger, leveransebeskrivelser, oppstart, fremdriften og pristilbudet

Offentlig saksbehandling

 • HIBA HUS kan ivareta byggesøknad, og vil da koordinere all kontakt med kommunen.

Byggeperioden

 • HIBA HUS samarbeider med dyktige fagfolk, som ferdigstiller huset ihht. tegninger. Arbeidet utføres fagmessig, slik at kvalitet og finish ivaretas
 • Vi ønsker at byggeperioden skal oppleves positivt for deg

Egeninnsats

 • Eventuell egeninnsats avtales med husselger tidlig i prosessen, slik at dette kan tilrettelegges og medtas i fremdriftsplanen

Overlevering

 • Ved vår felles befaring og gjennomgang av det ferdige huset, føres det protokoll over eventuelle feil og mangler som skal utbedres

1-årsbefaring

 • HIBA HUS ettersjekker at alt fungerer som det skal. Vi utfører deretter eventuelle justeringer

Garantitid

Finn nærmeste forhandler

Norgeskart

Søk etter hus, hytte eller garasje

Type

Hus

Tomt
Stil
Annet

Hytte

Fasiliteter

Garasje

Størrelse
Lagring