Byggeprosessen

Produktsøk

Arealbegrep

Samtlige HIBA HUS og HYTTER er oppgitt med diverse størrelser og mål som er definert i Norsk Standard (NS 3940).

Les mer

Lover og regler

Byggeprosessen oppleves dessverre ofte som en byråkratisk hinderløype. Slik behøver det ikke å bli!

Les mer

Vi hjelper deg fra A til Å

Helt fra starten, hvor vi møter deg med fagfolk - huskonsulent eller byggmester, er vi opptatt av at du skal kunne føle deg trygg. Du skal få det akkurat slik du vil ha det.

Les mer

Hvor ferdig er et ferdighus?

Alle våre hus bygges fra grunnen, det vil si at du har alle muligheter til å gjøre endringer og tilpasninger etter eget behov og ønske.

Les mer

Balansert ventilasjon

Valg av balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som har størst betydning for redusert energibruk i nye boliger. Samtidig oppnås ”friske hus” med g...

Les mer

Hvorfor ventilere?

Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere: - Luften inne skal oppleves som frisk og behagelig og ikke bidra til helseplager. - Unngå at det oppstår fuktskader i bygningen i form av mugg o...

Les mer

Livsløpsstandard

Med livsløpsstandard menes at man skal kunne bli boende i sin egen bolig gjennom store deler av livet, uansett om man blir såpass bevegelseshemmet at man må bruke rullestol.

Les mer

Finn nærmeste forhandler

Norgeskart

Søk etter hus, hytte eller garasje

Type

Hus

Tomt
Stil
Annet

Hytte

Fasiliteter

Garasje

Størrelse
Lagring