Arealbegrep

Samtlige HIBA HUS og HYTTER er oppgitt med diverse størrelser og mål som er definert i Norsk Standard (NS 3940).

Bebygd areal (BYA):

  • Er det areal som bygningsmassen opptar av terrenget.
  • Her gjelder utvendige mål, inkl. garasje, takoverbygg og altan.

Bruksareal (BRA):

  • Er et uttrykk for boligens innvendige areal på samtlige etasjer (inkl. innervegger)
  • For loft gjelder spesielle regler


I tillegg oppgir vi…

Grunnflate:

  • Betegner «fotavtrykket» til husets største etasje (utvendige mål).

Største lengde og bredde:

  • Er inklusiv eventuelle takoverbygg (større enn en meter) og altan etc.

Mønehøyde:

  • Måles i denne sammenheng fra laveste terreng til byggets øverste takmøne

O-loft:

  • Angir loft-/hemsdel som ikke er måleverdig, og inngår derfor heller ikke i bygningens bruksareal eller etasjeantall. 
  • Dette gjelder når loftet har en fri bredde mindre enn 60 cm, målt i 190 cm høyde

Finn nærmeste forhandler

Norgeskart

Søk etter hus, hytte eller garasje

Type

Hus

Tomt
Stil
Annet

Hytte

Fasiliteter

Garasje

Størrelse
Lagring