Byggeprosessen

- hvordan vi hjelper deg underveis.

Tomten:

Vi kan være med deg på tomtebefaring. Her vurderer vi sol- og vindforhold, utsikt, adkomst og plassering av huset. Sammen finner vi en hustype som passer til tomten din.

Tegninger:

HIBA HUS har eget arkitektkontor som kan tilpasse huset slik at du får et hjem hele familien vil ha glede av i generasjoner.

Prosjektering:

HIBA HUS utarbeider arbeidstegninger og gjør nødvendige tekniske beregninger for hvert enkelt kundeprosjekt.

Kontrakt:

På kontraktsmøte går vi gjennom tegninger, leveransebeskrivelser og pristilbudet.

Offentlig saksbehandling:

HIBA HUS ivaretar byggesøknad og koordinerer kontakten med kommunen.

Byggeperioden:

HIBA HUS samarbeider med dyktige fagfolk som ferdigstiller huset i henhold til tegning. Arbeidet utføres fagmessig, slik at kvalitet og finish ivaretas. Vi ønsker at byggeperioden skal oppleves positivt for deg.

Egeninnsats:

Eventuell egeninnsats avtales med husselger tidlig i prosessen slik at dette kan tilrettelegges og medtas i fremdriftsplanen.

Overlevering:

Ved vår felles befaring og gjennomgang av det ferdige huset føres det protokoll over eventuelle feil og mangler som skal utbedres.

1-års befaring:

HIBA HUS ettersjekker at alt fungerer som det skal. Vi utfører deretter eventuelle justeringer.

Garantitid:

Etter overlevering har huset garantitid i henhold til Bustadoppføringslova.

Finn nærmeste forhandler

Norgeskart

Søk etter hus, hytte eller garasje

Type

Hus

Tomt
Stil
Annet

Hytte

Fasiliteter

Garasje

Størrelse
Lagring