Garasjekonsept

Vi har valgt ut 30 gjennomtenkte garasjemodeller, og satt i system slik at du enkelt kan finne den riktige løsningen ut i fra dine ønsker og behov.

Våre garasjer er inndelt i 4 ulike serier:

GA 100 serien:............... 10 stk. enkle garasjer
GA 200 serien:............... 10 stk. doble garasjer
GA 300 serien:............... 5 stk. garasjer med separat bod
GA 400 serien:............... 5 stk. garasjer med loft og evt. bod

Samtlige garasjemodeller er gitt et «navn», som f.eks. GA 101 S-W.
Navnet er bygget opp som en «kode», for å fortelle deg som kunde
mest mulig om den enkelte garasjen.

GA:............................... Betegner at dette er en garasje
101: ............................. Modellnummer (enkelgarasje type nr. 1)

Bokstavene etter modellnummer indikerer taktypene:
S: ................................ Saltak (tradisjonelt «møne»)
V:................................. Valmtak (skråflater på alle sider)
H V:.............................. Halvvalm (valm øverst)
J V:............................... Jærvalm (valm nederst)
P:................................. Pulttak (én skråflate, evt. koblet)

Siste bokstav indikerer takstoltype:
W:..................................W-stol (med skråstag)
A: ................................. A-stol (for loftsrom)

Arealbegrepene er definert fra Norsk Standard (NS 3940).

Forenklet forklaring:
Bruttoareal (BTA):      Måleverdige etasjer begrenset av yttervegg
Åpent areal (OPA):     Areal som delvis mangler vegger eller tak
Bebygd areal (BYA):  Grunnflate begrenset av ytterkonstruksjoner
Bruksareal (BRA):     Måleverdige etasjer begrenset av innside yttervegg

Finn nærmeste forhandler

Norgeskart

Søk etter hus, hytte eller garasje

Type

Hus

Tomt
Stil
Annet

Hytte

Fasiliteter

Garasje

Størrelse
Lagring