GA 101

GA 101 er et prisgunstig «allround» alternativ med tradisjonelt saltak (27°), som passer godtinn i de fleste miljøer. Størrelsen kan enkelt tilpasses etter ditt ønske.

Nøkkeldata

Bebygd areal:

BYA 22 kvm

Bruksareal:

BRA 19,8 kvm

Bruttoareal:

BTA 22 kvm

Største lengde:

6 m

Største bredde:

3,6 m

Mønehøyde:

3,7 m

Type:

ENKEL

Tak:

Saltak

Pris:

NOK 126.000

Plantegning

Fasade

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK17

Last ned