GA 102

GA 102 er en enkel og grei modell i velkjent «garasjestil». Takløsningen egner seg godt for sammenkopling i rekke. To vinduer i enden, eller om ønskelig på langsiden.

Nøkkeldata

Bebygd areal: 22 kvm

Bruksareal: 19,8 kvm

Bruttoareal: 22 kvm

Største lengde: 3,6 m

Største bredde: 6 m

Mønehøyde: 4 m

Type: ENKEL

Tak: Saltak

Nøkkeldata

Bebygd areal:

22 kvm

Bruksareal:

19,8 kvm

Bruttoareal:

22 kvm

Største lengde:

3,6 m

Største bredde:

6 m

Mønehøyde:

4 m

Type:

ENKEL

Tak:

Saltak

Plantegning

Fasade

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK17

Last ned