GA 102

GA 102 er en enkel og grei modell i velkjent «garasjestil». Takløsningen egner seg godt for sammenkopling i rekke. To vinduer i enden, eller om ønskelig på langsiden.

Nøkkeldata

Bebygd areal:

BYA 22 kvm

Bruksareal:

BRA 19,8 kvm

Bruttoareal:

BTA 22 kvm

Største lengde:

3,6 m

Største bredde:

6 m

Mønehøyde:

4 m

Type:

ENKEL

Tak:

Saltak

Pris:

NOK 129.000

Plantegning

Fasade

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK17

Last ned