GA 107

GA 107 er en åpen carport-løsning gir mer luft mellom bebyggelsen, og er derfor egnet på trange tomter. Er her vist med saltak (27°) og to halvvegger, men kan tilpasses etter ditt ønske.

Nøkkeldata

Bebygd areal:

BYA 24,2 kvm

Bruksareal:

BRA 21,8 kvm

Bruttoareal:

BTA 24,2 kvm

Største lengde:

6,6 m

Største bredde:

3,6 m

Mønehøyde:

3,7 m

Type:

ENKEL

Tak:

Saltak

Pris:

NOK 112.000

Plantegning

Fasade

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK17

Last ned