GA 107

GA 107 er en åpen carport-løsning gir mer luft mellom bebyggelsen, og er derfor egnet på trange tomter. Er her vist med saltak (27°) og to halvvegger, men kan tilpasses etter ditt ønske.

Nøkkeldata

Bebygd areal: 24,2 kvm

Bruksareal: 21,8 kvm

Bruttoareal: 24,2 kvm

Største lengde: 6,6 m

Største bredde: 3,6 m

Mønehøyde: 3,7 m

Type: ENKEL

Tak: Saltak

Nøkkeldata

Bebygd areal:

24,2 kvm

Bruksareal:

21,8 kvm

Bruttoareal:

24,2 kvm

Største lengde:

6,6 m

Største bredde:

3,6 m

Mønehøyde:

3,7 m

Type:

ENKEL

Tak:

Saltak

Plantegning

Fasade

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK17

Last ned