GA 107

GA 107 er en åpen carport-løsning gir mer luft mellom bebyggelsen, og er derfor egnet på trange tomter. Er her vist med saltak (27°) og to halvvegger, men kan tilpasses etter ditt ønske.

Nøkkeldata

BYA 24,2 kvm

BRA 21,8 kvm

BTA 24,2 kvm

Største lengde 6,6 m

Største bredde 3,6 m

Mønehøyde 3,7 m

ENKEL

Saltak

NOK 73.000

Plantegning

Fasade

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK 17

Last ned

GARASJE Byggesettpris 2020 1 Landet

Last ned