GA 202

GA 202 er en enkel og grei modell i velkjent «garasjestil». Den egner seg godt for sammenkopling i rekke.To vinduer i enden, eller om ønskelig på langsiden.

Nøkkeldata

BYA 36,5 kvm

BRA 33,7 kvm

BTA 36,5 kvm

Største lengde 6 m

Største bredde 6 m

Mønehøyde 4,1 m

DOBBEL

Saltak

NOK 118.000

Plantegning

Strekfasader

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK 17

Last ned

GARASJE Byggesettpris 2020 1 Landet

Last ned