GA 211

Med GA 211 får du en elegant og romslig dobbeltgarasje med kombinasjon av stående og liggende kledning for å tydeliggjøre den arkitektoniske omrammingen som gir garasjen identitet og særpreg. Takutstikket i front skjermer porten for været. Dør i langveggen og vindu som gir dagslys inn.

Nøkkeldata

Bebygd areal:

BYA 40,4 kvm

Bruksareal:

BRA 37,2 kvm

Bruttoareal:

BTA 40,4 kvm

Største lengde:

6,6 m

Største bredde:

6 m

Mønehøyde:

2,9 m

Type:

DOBBEL

Tak:

Flatt tak

Pris:

NOK 181.000

Plantegning

Fasade

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK17

Last ned