GA 303

GA 303 er en elegant garasje med tilbaketrukket bod (9 m2) og praktisk overbygg utenfor. Her vist med valmtak (27°), men kan også leveres med tradisjonelt saltak.

Nøkkeldata

Bebygd areal: 43,7 kvm

Bruksareal: 34,5 kvm

Bruttoareal: 37,9 kvm

Største lengde: 6,6 m

Største bredde: 6 m

Mønehøyde: 4,3 m

Type: ENKEL

Tak: Valmtak

Nøkkeldata

Bebygd areal:

43,7 kvm

Bruksareal:

34,5 kvm

Bruttoareal:

37,9 kvm

Største lengde:

6,6 m

Største bredde:

6 m

Mønehøyde:

4,3 m

Type:

ENKEL

Tak:

Valmtak

Plantegning

Fasade

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK17

Last ned