GA 303

GA 303 er en elegant garasje med tilbaketrukket bod (9 m2) og praktisk overbygg utenfor. Her vist med valmtak (27°), men kan også leveres med tradisjonelt saltak.

Nøkkeldata

BYA 43,7 kvm

BRA 34,5 kvm

BTA 37,9 kvm

Største lengde 6,6 m

Største bredde 6 m

Mønehøyde 4,3 m

ENKEL

Valmtak

NOK 156.000

Plantegning

Fasade

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK 17

Last ned

GARASJE Byggesettpris 2020 1 Landet

Last ned