GA 401

GA 401 er den optimale løsningen for deg som har behov for størst mulig loftsbod på begrenset grunnflate.

Liten dobbelgarasje på 6x6 meter med saltak (38°) og «maksimum»måleverdig loft (19,7 m2 gulvflate) innenfor bruttoareal på under 50 m2*.

*50 m2 bruttoareal (BTA) er «maksimumsgrensen» uten brannsikringskrav mot bygning som ligger nærmere enn 8 meter, og evt. plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrense. Frittliggende garasje inntil 70 m2 og én etasje kan behandles som meldepliktig tiltak («forenklet byggemelding»).

Nøkkeldata

BYA 36,5 kvm

BRA 47 kvm

BTA 50,4 kvm

Største lengde 6 m

Største bredde 6 m

Mønehøyde 5,5 m

DOBBEL

Saltak

NOK 135.000

Plantegning

Fasade

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK 17

Last ned

GARASJE Byggesettpris 2020 1 Landet

Last ned