GA 401

GA 401 er den optimale løsningen for deg som har behov for størst mulig loftsbod på begrenset grunnflate.

Liten dobbelgarasje på 6x6 meter med saltak (38°) og «maksimum»måleverdig loft (19,7 m2 gulvflate) innenfor bruttoareal på under 50 m2*.

*50 m2 bruttoareal (BTA) er «maksimumsgrensen» uten brannsikringskrav mot bygning som ligger nærmere enn 8 meter, og evt. plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrense. Frittliggende garasje inntil 70 m2 og én etasje kan behandles som meldepliktig tiltak («forenklet byggemelding»).

Nøkkeldata

Bebygd areal: 36,5 kvm

Bruksareal: 47 kvm

Bruttoareal: 50,4 kvm

Største lengde: 6 m

Største bredde: 6 m

Mønehøyde: 5,5 m

Type: DOBBEL

Tak: Saltak

Nøkkeldata

Bebygd areal:

36,5 kvm

Bruksareal:

47 kvm

Bruttoareal:

50,4 kvm

Største lengde:

6 m

Største bredde:

6 m

Mønehøyde:

5,5 m

Type:

DOBBEL

Tak:

Saltak

Plantegning

Fasade

Dokumenter

GARASJE Leveransebeskrivelse 2020 1 TEK17

Last ned