Gjør huset til ditt eget

 

Inspirert av norsk byggetradisjon. Kjennetegnes av saltak, tradisjonell bordkledning og enkle fasadeuttrykk med symmetrisk vindu- og dørplassering. 

Vi har et bredt utvalg tradisjonelle hus. Alle våre hus kan tilpasses dine ønsker og behov, og vi kan tegne et hus unikt for deg. Med HIBA Hus får du kvalitet for generasjoner.

Soverom

Bruksareal

Pris*

Priser reguleres etter Statistisk Sentralbyrås (SSB) byggekostnadsindeks. For Nord-Norge beregnes et sonetillegg på + 5 %