Det er mye du må tenke på når du skal kjøpe tomt

Mange deler drømmen om å bygge sitt eget hjem fra bunnen av, men først må man finne den rette tomten

Å bygge hus er en stor oppgave i seg selv, og det er dessverre ikke direkte ukomplisert å finne tomt heller. Men skal drømmen om å bygge hytte eller hus oppfylles, er det essensielt at man finner den riktige tomten. Når man vurderer ulike tomter, må man ta hensyn til det praktiske og formelle, men også det mer estetiske. 

 

Det virker kanskje banalt, men det første spørsmålet du burde stille deg selv er: Kan du bygge på tomten? Det er nemlig ikke garantert. Det er dessverre ikke slik at tomter er blanke ark hvor du kan føre opp det du vil. Bygging på tomter kan begrenses av reguleringsplaner, grunnforhold heftelser og mer.

Reguleringer

Det er viktig å gjøre seg godt kjent med bestemmelser i reguleringsplanen før kjøp av tomt: Først og fremst må du se om tomten er regulert for boligformål. Tomten kan for eksempel være regulert for LNFR (landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder) eller til og med være uregulert. Det er fortsatt mulig å bygge på en tomt som ikke er regulert til boligformål, men det vil kreve en søknad om omregulering før man kan sende byggesøknad. Da er det viktig å huske på at det alltid vil foreligge en risiko for at søknaden ikke blir innvilget og at du ikke får bygget. Omregulering kan være vrient, særlig for tomter som er regulert for landbruk. 

 

Det er videre viktig at du har et bevisst forhold til hva slags tomt du ønsker deg og hva slags bolig du vil bygge - det er nemlig ikke slik at tomt og hustype nødvendigvis samsvarer. Reguleringsplaner kan også sette føringer for hva slags bygg som kan bygges, hvor høyt, hvor stort og hva slags utnyttelsesgrad tomten har. Sistnevnte bestemmer hvor stor del av tomten kan være bebygd.

Heftelser

Dersom det er tinglyste heftelser tilknyttet tomten, kan dette begrense bruk og utnyttelse. Heftelser kan både være pant, utestående betalinger, og servitutter. En servitutt er en form for rettighet, og innebærer at dine rettigheter som eier begrenses til fordel for rettighetshaveren. Et eksempel på en servitutt er veirett - at naboen har rett til å benytte veien på din eiendom. Heftelser finner du i grunnboken.

Grunnforhold og andre praktiske hensyn

Når du ser på tomter, er det særlig viktig å vurdere grunnforhold. Hva ligger under gresset på tomten din? Her kan du bomme skikkelig om du ikke passer på. Berggrunn vil fordyre byggeprosjektet vesentlig på grunn av behov for sprengning og transport av masser. Er det sand og leire under gresset, må man fortsette å grave til man treffer byggbar, stabil grunn. Dette vil medføre økt antall arbeidstimer og økte utgifter. I forbindelse med grunnforhold må du også sjekke radonrisiko med kommunen. Terrenget setter føringer for infrastruktur på tomten, plasseringen av huset og akkurat hva du kan bygge; det å bygge på skråtomt har for eksempel egne utfordringer. Det er generelt sett mye dyrere å bygge på en skrå tomt enn en flat tomt

 

Videre burde du undersøke adkomsten til tomten og om den har tilgang til offentlig vei. Status på vann og avløp og strømnettet er også viktig å få oversikt over - hvis tomten ikke er tilkoblet vann og avløp, vei og strømnett, kommer det ekstrautgifter og utfordringer i forbindelse med dette.

 

I tillegg til viktige, formelle og praktiske hensyn, kommer kanskje det viktigste hensynet av alle: Vil du trives der? Besøk tomten, ta deg en spasertur i nærområdet og merk deg sol- og vindforhold, støynivå og hva nabolaget har å by på. Er tomten nær en trafikkert vei? Er den nærme skoler og butikker? Besøk også gjerne tomten på ulike tidspunkter i døgnet. Ta en titt på reguleringsplanen for området - hvordan ser det ut om fem år? Er det noen store planer som vil endre omgivelsene? Det nytter ikke om tomten møter alle andre krav, om du ikke trives der.

 

Dette kan virke noe overveldende, men det er viktig å være nøye. På den måten forsikrer man seg at drømmetomten lever opp til forventningene etter huset er bygget og i mange år fremover.