BAUXITT

-          karakteristisk særegenhet

Bauxitt har et karakteristisk uttrykk med en stram hovedform. Utgangspunktet er en enkel, rektangulær bygningskropp over to etasjer. På tvers gjennom bygget skjærer «boksen», som i den ene enden danner et overbygd inngangsparti, og derfra skrår oppover og ender i en stor glassvegg i front av huset.

Innvendig er det lagt vekt på store oppholdsrom og praktiske løsninger. Med alle primærfunksjoner på inngangsplan oppfyller huset krav til livsløpsstandard, og er et hus som kan følge familien i lang tid.

Nøkkeldata

Bra:

Bruksareal: 195 kvm

Prom:

Primærrom: 172 kvm

Bebygd areal:

Bebygd areal: 138 kvm

Soverom:

Soverom: 4

Største lengde:

Største lengde: 17 m

Største høyde:

Største bredde: 10 m

Mønehøyde:

Mønehøyde: 7,7 m

Kategori:

Kategori: Moderne

Nøkkeldata

Bra:

195 kvm

Prom:

172 kvm

Bebygd areal:

138 kvm

Soverom:

4

Største lengde:

17 m

Største høyde:

10 m

Mønehøyde:

7,7 m

Kategori:

Moderne

Plantegninger

Fasade

Dokumenter

Leveransebeskrivelse

Last ned

Designpakke Beskrivelse

Last ned