GRANITT

-          autentisk tradisjon

GRANITT er en enebolig som er bygd i stort antall over mange år. Vår tradisjonelle variant er inspirert av typiske våningshus med saltak og en enkel rektangulær bygningskropp.

Åpen stue og kjøkkenløsning med god plass til å samle både venner og familie ved spisebordet. Her utnyttes arealet på best mulig måte, og det oppmuntres til både ro og samvær for hele familien.

Nøkkeldata

Bra:

Bruksareal: 145 kvm

Prom:

Primærrom: 131 kvm

Bebygd areal:

Bebygd areal: 106 kvm

Soverom:

Soverom: 4

Største lengde:

Største lengde: 12 m

Største høyde:

Største bredde: 10,2 m

Mønehøyde:

Mønehøyde: 7 m

Kategori:

Kategori: Tradisjon

Nøkkeldata

Bra:

145 kvm

Prom:

131 kvm

Bebygd areal:

106 kvm

Soverom:

4

Største lengde:

12 m

Største høyde:

10,2 m

Mønehøyde:

7 m

Kategori:

Tradisjon

Plantegninger

Fasade

Dokumenter

Leveransebeskrivelse

Last ned

Designpakke Beskrivelse

Last ned